Visste du at 6 av 10 barn i verden ikke kan lese?

Barn som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter har minimale muligheter for å lykkes. Mange har aldri startet på skolen, og de fleste som begynner slutter etter kort tid. Alternativet for mange er å jobbe, men uten å være i stand til å lese og skrive er de svært utsatt for utnyttelse og diskriminering.

For at disse barna skal bli en del av et bærekraftig samfunn må vi sørge for at de starter på skolen, får kvalitet i utdanningen og fullfører. Utdannelse er nøkkelen til et barns fremtid – og bidrar til å redusere fattigdom, gir økt inntekt og bedre helse. Barn med grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter har den kompetansen som trengs for å skape en bedre fremtid for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn.

Girls laughing China.jpg

Hvert år sørger Right To Play for at 2,3 millioner barn får tilgang til kvalitet i utdanningen. Sammen med lokale partnere jobber organisasjonen med å få de mest marginaliserte barna inn i skolesystemet. Gjennom lek og aktiviteter identifiseres barn som ikke går på skolen, og for å få de til å starte settes det i gang tiltak gjennom barna, foreldrene og lokalbefolkningen. Den samme pedagogiske tilnærmingen benyttes for å skape trygghet, glede og samhold blant elevene, noe som bidrar til at de ønsker å gå på skolen og som får dem til å fullføre.

Bøker på det lokale språket

Et av tiltakene Right To Play jobber med for å øke leseferdighetene til barna og redusere frafall i skolen er å tilrettelegge skolebøker på det lokale språket.

En ekstern evaluering før oppstart av Right To Play sine prosjekter i Mali konkluderte med at 0% av barna i 4. klasse nådde minimumskravene på leseferdigheter*. Det viste seg at en av de underliggende årsakene er at kun halvparten av de 300 forskjellige skolebøkene som blir benyttet er skrevet på det lokale språket Bambara. I tillegg har bøkene ofte krevende språk, mye tekst på hver side og har ingen illustrasjoner. Dette bidrar til at det er vanskelig for barna å nå et grunnleggende ferdighetsnivå i tidlig skolealder. Gjennom å gi barna kvalitet i utdanningen (som blant annet innebærer bøker på det lokale språket) er målet med våre prosjekter å øke leseferdighetene til 15% i 2021.

*Kilde: Early Grade Reading Assessment – Ministry of Education Mali

Image with girls holding books