Hele Norge påvirkes av korona-pandemien, og anbefalingen om å holde seg mest mulig hjemme og å holde avstand kan føre til mer inaktivitet, redusert sosialisering og økende grad av usikkerhet blant noen barn.

I 20 år har Right To Play brukt lek som metode for å styrke, utdanne og beskytte barn i vanskelige situasjoner. Nedenfor har vi tilpasset noen av lekene vi bruker slik at dere kan gjennomføre de sammen hjemme. Lekene vil blant annet lære barna hvorfor håndvask og avstand er viktig, samt på en morsom måte hvordan man kan takle sosialt stress.

Bli med:
"Mer enn noen gang er det viktig at barn leker"

Hør hva vår Global Training Specialist, Ernie Rebustillo sier om viktigheten av lek.